Uddannelseslæger

Klinikken deltager fra 2015 i videreuddannelse af læger.

Uddannelseslæger er færdiguddannede læger, som efter skal videreuddanne sig for at ende med af blive f.eks praktiserende læger eller speciallæger på sygehusene.

Som et led i den videreuddannelse skal en del af dem arbejde hos  praktiserende læger, som os.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.

Patienterne vil blive oplyst om muligheden for at konsultere uddannelseslægerne.

De arbejder under supervision af de faste læger og har hele tiden mulighed for at rådføre sig, hvis det skulle blive nødvendigt.

De har oftest bedre tid og kortere ventetid end de faste læger har.