Priser på ydelser uden relation til Sygesikringen

Priser for ydelser som ikke er omfattet af sygesikringer

Praksis leverer en del ydelser, som er Sygesikringen uvedkommende. Det drejer sig blandt andet om:

- Forskellige attester, herunder kørekortsattester, forsikringsattester, kommunale attester, osv.

- Rejsevaccinationer.

- Helbredsundersøgelser til f.eks pensionsselskaber.

- Lægeerklæringer til arbejdsgivere, advokater, skoler, osv.

- Visse henvisninger eller udtalelser til sundhedsforsikringer.

Udgiften til disse er ikke omfattet af ydelser fra Sygesikringen, og afregnes derfor direkte med rekvirenten eller patienten selv.

Prisen på ydelserne er for en dels vedkommende fastsat efter aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation og de pågældende brancheorganisationer (Forsikring og Pension, KL, Sundhedsloven, osv).

Andre ydelser har ikke fast pris og denne fastsættes derfor oftest på baggrund af tids- og materialeforbrug.

Prisoverslag på en given ydelse kan oplyses ved forespørgsel.

Det skal anføres, at såfremt det udestående beløb ikke betales rettidigt, vil der blive pålagt kompensationsbeløb (310,00 kr) samt rykkegebyrer (100,00 kr pr rykker) i hht renteloven.